¿Quan prescriuen els deutes?

/
Els deutes contrets no desapareixen per molt temps que passi…

El Govern planteja un sistema de reducció de quotes per a empreses amb baixa sinistralitat.

/
El Govern ha traslladat als agents socials les bases del futur…