¿Quan prescriuen els deutes?

/
Els deutes contrets no desapareixen per molt temps que passi…