Pot l’empresari obligar a recuperar les pauses d’entrepà o cafè?

/
L’Estatut dels Treballadors preveu que, sempre que la durada…

¿Puc ajornar el meu deute amb la Seguretat Social?

/
Qualsevol autònom o empresari pot ajornar qualsevol deute que…