El Govern aprova l'avançament de l'impost de societats.

/
El Govern ha aprovat un reial decret que estableix un tipus mínim…