Mare treballadora

Ajuda 100 Euros mare treballadora

Si vostè és mare treballadora i té nens menors de tres anys, té dret a rebre una ajuda del govern de 100 euros mensuals, que pot ser cobrada com una deducció en l’impost sobre la renda anual d’1.200 euros, o amb un pagament mensual de 100 euros.

Es tracta d’una ajuda de 100 euros al mes que el govern atorga a totes les mares que treballen fora de la llar. Per cada fill biològic o adoptat que tingui menys de tres anys, li correspondrà una quantitat fixa d’ajuda.

Qui es pot beneficiar de l’ajuda?

La subvenció és exclusiva de la mare, i només ella pot sol·licitar l’ajuda, sempre que es trobi cotitzant a la Seguretat Social.

Com és pot sol·licitar?

Es pot sol·licitar usant el formulari 140, trucant al telèfon 901 200 345 (prement 1 li passaran amb el Servei de Deducció per Maternitat) o en les oficines de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). També pot obtenir més informació a la pàgina web de l’Agència Tributària: www.aeat.es.

La mare pot cobrar l’ajuda com una deducció fiscal i incloure’l en l’impost sobre la renda, amb un màxim d’1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys.

Així mateix, pot sol·licitar un pagament anticipat d’aquesta deducció per mitjà d’un pagament mensual de 100 euros per nen. Aquesta sol·licitud pot ser gestionat per correu, per telèfon, per Internet o en el moment de registrar al bebè en el Registre Civil de la seva localitat.

Quan es cobra?

Si l’ajuda no s’imputa com una deducció fiscal, es rep cada mes. Al final de mes cobrarà la deducció del mes anterior.

Puc cobrar els 100 euros estant de baixa?

Si estàs de baixa per malaltia o embaràs, però tens un contracte en vigor, seguiràs cobrant els 100 euros sense problema.

Quant temps haig d’haver treballat com a mínim per sol·licitar l’ajuda?

Com a mínim, han d’haver cotitzat a la Seguretat Social 15 dies de cada mes (jornada completa) o el 50% de la jornada (temps parcial). Els treballadors agraris han d’haver cotitzats mínim de 10 jornades reals al mes. Si s’ha cotitzat menys d’aquest temps, la deducció es podrà sol·licitar, però solament a la declaració de la renda que faci a l’any següent.

Un autònom pot sol·licitar l’ajuda?

Sí, sempre que la mare sigui treballadora en actiu o autònoma i que cotitzi mensualment en el Regim General o en el d’autònoms almenys 100 € mensuals.