Entries by Infodret

¿Com actuar davant d’un acomiadament?

En moltes ocasions a causa de la pressió i al moment desagradable de la situació quan ens comuniquen que serem acomiadats, cometem errors que després ens poden perjudicar. Per això, explicarem que accions realitzar per evitar errors que després impedeixin reclamar. ¿Com actuar davant d’un acomiadament? • Hem de signar la carta d’acomiadament i al […]

¿Què he de saber si estic en un ERTO?

Degut a la covid-19 malauradament molts treballadors han estat inclosos en un ERTO, aquest canvi de situació comporta que a les persones afectades els sorgeixin dubtes importants que necessiten que els resolgui un professional. En aquest sentit, les principals preguntes que ens fan habitualment els nostres clients són: ¿Em poden acomiadar durant el temps que […]

¿Com recuperar les despeses de constitució de la seva hipoteca?

Desde Infodret el volem informar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), va dictaminar al Juliol del 2020 que les despeses de constitució d’hipoteca que estiguin incloses en una clàusula hipotecaria declarada abusiva han de ser retornades al consumidor. Si la clàusula s’ha declarat abusiva i la seva intervenció s’ha imposat pel […]

¿Com puc recuperar l’IRPF de maternitat?

Des Infodret Advocats, l’informem que la setmana passada el Tribunal Suprem ha tancat un debat jurídic sobre si les prestacions per maternitat havien de tributar, com fins ara, o no. Hisenda defensava que aquestes ajudes, que la Seguretat Social paga durant 16 setmanes que dura el permís de maternitat, han de pagar l’IRPF. Però alguns […]

Els permisos retribuïts per matrimoni, naixement d’un fill o defunció d’un familiar començaran a computar-se a partir del primer dia laborable.

Fins ara, la majoria d’empreses quan un treballador tenia un permís retribuït per matrimoni, naixement d’un fill o defunció d’un familiar, etc… i es produïa per exemple un divendres a la tarda quan el treballador ja havia finalitzat la seva jornada, es començava a computar aquests dies de permís incloent el cap de setmana (període […]

¿Coneixes els teus drets al sol•licitar la reducció de jornada per cura dels teus fills?

Una vegada hem gaudit dels permisos per naixement del nostre fill/a, la majoria dels treballadors/as solen tenir dubtes sobre com deuen reincorporar-se al seu lloc de treball. En molts casos, aquests dubtes augmenten si els treballadors/as a més volen sol·licitar la reducció de jornada per cura dels fills. ¿Com puc sol·licitar la reducció de jornada? […]