Entries by Infodret

Sanció de 15.000 Euros per publicar la fotografia del perfil de Facebook d’una persona sense el seu consentiment.

En Infodret volem informar a tots els nostres clients de l’última sentència relativa a la intromissió il·legítima al dret d’imatge en xarxes socials. El Ple de la Sala I, civil, del Tribunal Suprem ha establert en una sentència que publicar en un periòdic la fotografia d’una persona treta del seu compte de Facebook exigeix el […]

El Govern renova 6 mesos més l’ajuda de 400€ als aturats de llarga duració.

Des de Infodret volem informar que el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, ha anunciat l’ampliació fins al 15 d’agost de 2017 del pla PREPARA, Programa de requalificació professional per a les persones en atur que esgoten la seva protecció per desocupació. L’objectiu d’aquest programa és millorar l’ocupabilitat dels aturats de llarga durada o aquells amb […]

La Inspecció de Treball aconsegueix transformar prop de 3.300 contractes temporals en indefinits.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha informat de l’activitat del Sistema de la Inspecció de Treball al 2016 als àmbits del Comerç, Indústria i Hoteleria el 2016 a Catalunya. Dolors Bassa ha afirmat que “la Inspecció de Treball és l’eina que té el Govern per protegir els drets dels treballadors/es […]

Campanya de la inspecció de treball per controlar el temps efectiu de treball i hores extraordinàries.

Actualment la inspecció de treball està realitzant una campanya per controlar el temps efectiu de treball i les hores extraordinàries, en aquest sentit la principal novetat de l’actuació inspectora és l’exigència a les empreses de portar al dia el registre de la jornada, encara que es tracti de treballadors a temps complet. Fins ara, aquest […]

Servei de gestoria i assessorament a empreses i autònoms.

Des de Infodret li oferim un pack integral des de 120€ al mes (IVA inclòs) per a empreses i des de 40€ al mes (IVA inclòs) per a autònoms. ¿En què es diferencia el nostre servei de gestoria a empreses i autònoms?. -Formem als nostres clients (inspecció treballo, tècniques negociació, etc…). -Recollida de documentació directament […]

El Suprem determina l’abast de les devolucions en els casos de nul·litat de les preferents.

La Sala civil del Tribunal Suprem ha dictat una sentència sobre l’abast de les devolucions en casos de nul·litat de contractes d’adquisició de preferents i altres productes financers, com les obligacions subordinades. La sentència indica que afecta a ambdues parts pel que l’entitat financera haurà de restituir l’import de la inversió realitzada pels clients, més […]

Quantia de les sancions en una inspecció de Treball.

La quantia de les sancions consistents en multa pecuniària depèn de la matèria en la qual s’ha produït la infracció, de la gravetat d’aquesta i de la presència de determinades circumstàncies que permeten graduar la sanció en els seus trams mínim, mitjà o màxim. Entre els criteris previstos legalment per graduar les sancions figuren, entre […]