Drets en la reducció de jornada per cura d’un fill o familiar.

La reducció de jornada per cura d’un fill o familiar a càrrec, és un dret que estableix l’article 37 de l’Estatut dels treballadors que permet reduir la jornada de treball diària amb disminució proporcional del salari a qui tingui al seu càrrec directe als següents col·lectius, sempre que aquests no exerceixin una activitat retribuïda:

-Menors de 12 anys.

-Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial.

-familiars Fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateixos.

-Menors De 18 anys hospitalitzats o en tractament de càncer o malaltia greu.

Aquesta reducció de jornada s’ha de demanar per escrit amb 15 dies d’antelació al seu inici.

Quantes hores de treball puc reduir la meva jornada?

La determinació del període de gaudi de la reducció de jornada correspon al treballador, encara que el conveni col·lectiu pot concretar l’horari possible de la reducció de jornada.

La reducció de la jornada serà en funció dels següents barems:

• En el cas de reducció de jornada per la cura d’un menor de dotze anys o familiar que no pugui valer-se per si mateix, la reducció serà entre un vuitè i un màxim de la meitat de la durada de la jornada.

• En el cas de la cura d’un menor afectat per una malaltia greu el treballador tindrà dret a una reducció de la jornada d’almenys la meitat de la jornada. Podent arribar a ser completa la reducció de jornada. Per conveni col·lectiu, es poden establir les condicions i supòsits en què aquesta reducció de jornada es podrà acumular en jornades completes.

Em poden acomiadar estant en reducció de jornada?

No, ja que queda anul·lat per vulneració de drets fonamentals. El treballador haurà de demanar a l’empresa abans que passin els 20 dies següents a la notificació de l’acomiadament amb l’objectiu de tornar a ser readmès a l’empresa.

La indemnització per acomiadament s’ha de calcular sense comptabilitzar la reducció salarial de la jornada escurçada.

L’article 55.5.b de l’Estatut dels Treballadors diu que serà nul l’acomiadament de qualsevol tipus d’un treballador que hagi sol·licitat o estigui gaudint de la reducció voluntària de jornada llevat que l’empresari provi que l’acomiadament és procedent.

Acomiadament nul significa que si demandes per això aconseguiràs la readmissió, amb el que et reincorporaras al teu mateix lloc exacte, en les mateixes condicions que abans, amb el mateix horari reduït i cobraràs tots els salaris que vas deixar de cobrar entre el dia de l’acomiadament i el dia en què et reincorporin.

La protecció estarà vigent des del mateix moment en què lliuris el teu comunicat, si ho fas amb els documents correctes. Fins i tot encara que l’empresa et denegui per escrit la reducció i aneu a judici seguiràs estant en protecció fins que surti la sentència.

0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada