El Govern elimina la deducció per lloguer de vivenda.

La nova reforma fiscal aprovada pel govern espanyol, aporta modificacions significatives en les desgravacions per habitatges de lloguer que gaudien anteriorment els inquilins i propietaris.

La Llei 26/2014 modifica la disposició transitòria quinzena establint un règim transitori segons el qual, poden aplicar la deducció per lloguer d’habitatge en els termes actuals els contribuents que hagin subscrit un contracte d’arrendament amb anterioritat a l’1 gener 2015 pel qual haguessin satisfet, també abans d’aquesta data, quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual,

A causa d’aquesta modificació, s’elimina la deducció per lloguer d’habitatge amb caràcter general per a aquells contractes d’arrendament que se signin a partir de l’1 de gener de 2015. Aquesta deducció la gaudeixen en l’actualitat els contribuents la base imposable sigui inferior a 24.107, 20 euros anuals, podent deduir el 10,05% de les quantitats satisfetes en el període impositiu pel lloguer del seu habitatge habitual.

No obstant això, algunes comunitats continuen mantenint la deducció per lloguer en el tram autonòmic.

Per exemple a Catalunya, els menors de 32 i els majors de 65 anys també poden deduir el 10% del lloguer amb un màxim de 300 euros en un any, que augmenta a 600 euros en el cas de família nombrosa. També poden beneficiar-se d’aquesta deducció els que amb independència de l’edat hagin estat a l’atur durant 183 dies o més durant l’exercici, tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65%, siguin vidus.

Això si la base imposable no pot ser superior als 20.000 euros anuals i les quantitats satisfetes en concepte de lloguer han d’excedir el 10% dels rendiments nets del subjecte passiu.

Respecte a com afecta els propietaris dels habitatges de lloguer, el Govern ha igualat la reducció per lloguer a tots els propietaris. Si abans, el propietari d’un habitatge de lloguer tenia una reducció del 100% de les rendes generades si l’inquilí tenia menys de 30 anys, reducció que es reduïa al 60% si tenia més. Ara, amb la nova reforma fiscal, l’exempció serà igual per a tots, independentment de l’edat de l’arrendatari: un 60% per als contractes signats a partir de l’1 gener 2015.

0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada