¿El treballador esta obligat a fer la revisió mèdica en la empresa?

La Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) dins el marc genèric de la garantia de seguretat que correspon a l’empresari, regulada en el seu article 22 la vigilància de la salut del personal al servei d’una empresa.

Les característiques de la mateixa són:

1. Garantida per l’empresari: l’empresari garantirà als seus treballadors la vigilància periòdica de la seva salut, restringint l’abast de la mateixa als riscos inherents al treball.


2. Específica: aquesta vigilància es realitzarà en funció del o dels riscos als quals està sotmès el treballador al lloc de treball.


3. Voluntarietat condicionada: La LPRL configura la vigilància de la salut com un dret del treballador i una obligació de l’empresari, enunciant com a regla general la voluntarietat de la mateixa. És més, el consentiment del treballador no ha de ser a una vigilància genèrica sinó que es basarà en el coneixement per part del mateix del contingut i abast de la vigilància de la salut.


Aquest caràcter voluntari es transforma en una obligació del treballador en les següents circumstàncies:


• L’existència d’una disposició legal en relació a la protecció de riscos específics i activitats d’especial perillositat. Diverses són les disposicions legals en què s’estableix la vigilància de la salut. D’una banda, l’article 196 de la Llei General de la Seguretat Social obliga l’empresari a realitzar reconeixements previs i periòdics als treballadors que ocupin un lloc de treball en què hi hagi un risc de malaltia professional.


De l’altra, l’article 36.4 de l’Estatut dels Treballadors estableix l’avaluació de la salut dels treballadors nocturns. I finalment, tota aquella legislació específica per a certs factors de risc en la qual s’estipula el tipus de vigilància de la salut que s’ha d’efectuar en els treballadors exposats.


• Que els reconeixements siguin indispensables per avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la salut dels treballadors.


• Que l’estat de salut del treballador pugui constituir un perill per al mateix o per a tercers. En aquest supòsit la vigilància de la salut s’utilitza com a mitjà per fer efectiu l’antic principi d’adequació del treballador al treball que es reformula en l’article 25.1 de la LPRL

En els dos últims supòsits es requereix d’un informe previ dels representants dels treballadors.

0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada