Nova Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya.

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya. La norma pretén adaptar el sistema d’ocupació d’acord amb les recomanacions europees, agafant com a trets definitoris la concertació entre tots els actors i una governança pública reforçada.

Claus de la nova llei:

La nova llei té l’objectiu d’ordenar el sistema d’ocupació de Catalunya per a garantir un servei públic de qualitat, fonamentat en la coordinació i optimització de tots els seus recursos en benefici de persones, empreses, sectors i territoris. De fet, la norma evidencia que el sistema l’integren tot el conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per promoure i desenvolupar la política d’ocupació.

D’entrada, el text normatiu defineix les finalitats del sistema d’ocupació de Catalunya, que són: promoure el ple desenvolupament del dret a l’ocupació, estable i de qualitat; afavorir la configuració d’un mercat de treball que contribueixi de manera eficient a garantir l’ocupabilitat de les persones; cobrir les necessitats de personal d’acord amb els requeriments de les empreses, i afavorir la cohesió social i territorial mitjançant la gestió integral de totes les polítiques d’ocupació que competencialment li puguin correspondre.

En aquesta línia, la llei defineix el rol protagonista del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, com l’organisme de la Generalitat que exerceix les competències en matèria de polítiques d’ocupació i d’intermediació.

Així, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (que mantindrà la denominació corporativa de SOC) es consagra com a centre de governança del conjunt sistema. A banda de mantenir els òrgans de direcció actuals, l’organisme incorpora un consell de participació que tindrà coneixement de les polítiques d’ocupació i dels serveis i programes ocupacionals que gestioni el propi SOC. En ell tindran representació, entre d’altres, les entitats més representatives de: les proveïdores del sistema, el tercer sector social, i els àmbits de la formació, la joventut i la universitat.

Eixos de la nova llei.

El text de la Llei s’estructura en quatre títols: el primer conté les disposicions generals; el segon regula el Sistema d’Ocupació de Catalunya; el tercer regula el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya; i el quart regula el règim sancionador, la normativa aplicable i la competència sancionadora del SOC.

La nova llei, que es basa en potenciar l’atenció personalitzada a les persones i empreses, la territorialització de les actuacions, i l’ordenació del sistema d’ocupació de Catalunya sota el paraigües del SOC, fixa els següents objectius:

a) Ordenar el sistema d’ocupació de Catalunya com a conjunt d’entitats, serveis i programes necessaris per a promoure i desenvolupar la política d’ocupació per a garantir un servei públic de qualitat que asseguri la coordinació i l’optimització de tots els seus recursos.

b) Establir el marc d’ordenació de les polítiques públiques d’ocupació a Catalunya per a cobrir la gestió de serveis i programes adreçats a millorar les oportunitats d’inserció laboral de les persones, millorar la competitivitat de les empreses i promoure el desenvolupament local.

c) Regular el SOC com a l’organisme autònom de la Generalitat que exerceix les competències en matèria de polítiques d’ocupació i que, com a centre de governança del sistema d’ocupació de Catalunya, busca procediments més cooperatius i participatius.

d) Facilitar la col•laboració, cooperació i coordinació del SOC amb els departaments amb competències en polítiques de foment de l’activitat econòmica i del teixit productiu, educatives, sanitàries, assistencials i universitàries.

e) Garantir a les persones amb un elevat grau de vulnerabilitat i necessitats de suport la prestació dels serveis personalitzats adequats per a la inserció laboral, el manteniment de l’ocupació i la promoció de la carrera professional.

f) Integrar els serveis locals d’ocupació dins l’ordenació dels sistema d’ocupació de Catalunya i fer-los participar en el finançament de les polítiques públiques d’ocupació.

g) Facilitar la cooperació i la coordinació entre el sistema de formació i qualitat professional de Catalunya i el sistema d’ocupació de Catalunya per a millorar la formació dels desocupats, afavorir la transició inicial al món del treball de les persones que s’hi formen i promoure l’aprenentatge permanent.

h) Facilitar la cooperació amb les universitats com a agents clau per a la formació inicial i al llarg de la vida laboral, el foment de l’emprenedoria, el naixement de noves empreses intensives en creixement i el desenvolupament de nous nínxols d’ocupació.

Per últim, totes les entitats que integren el sistema d’ocupació de Catalunya s’han d’ajustar a uns principis rectors com són, per exemple, la igualtat d’oportunitats, no discriminació i cohesió social; reequilibri i cohesió territorial; gratuïtat i universalitat dels serveis; activació laboral; adaptació i personalització dels serveis als usuaris; proximitat dels serveis; i diversitat i atenció especialitzada.

0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada