¿Puc ajornar el meu deute amb la Seguretat Social?

Qualsevol autònom o empresari pot ajornar qualsevol deute que tingui amb la Seguretat Social, com diu la llei “qualsevol deute de Seguretat Social objecte de gestió recaptatòria en aquest àmbit”. Normalment es tractarà de les quotes que s’han de pagar mensualment per cotitzacions socials, però també poden ser recàrrecs sobre les anteriors. No obstant això, hi ha dos tipus de quotes que són inajornables:

1) les quotes que es paguen per donar cobertura als accidents de treball i les malalties professionals.

2) en el cas que sigui empresari i tingui treballadors al seu càrrec, l’anomenada ‘quota obrera’, el percentatge que correspon pagar al treballador per compte d’altri i de l’ingrés del qual és responsable l’empresari.

¿Quan puc demanar l’ajornament?

Al moment en què existeixin deutes fora del termini reglamentari d’ingrés, encara dins del període de recaptació voluntària o quan el deute entra en via executiva i s’engega el procediment que pot concloure en un embargament de béns. El deute existeix formalment quan la Tresoreria General de la Seguretat Social emet una reclamació de deute o directament una providència de constrenyiment.

¿Quins efectes té?

Importants. Des del moment en què se’ns concedeix l’ajornament es considera que estem al corrent de pagament de les nostres obligacions amb la Seguretat Social, un requisit imprescindible per exemple per contractar amb administracions públiques o demanar un préstec a un banc. A més, el procediment recaptatori dels deutes anteriors (les incloses en l’ajornament) se suspenen.

¿En quant temps ho puc pagar?

Fins a un màxim de cinc anys, però hi ha flexibilitat quant al temps, la quantia i les freqüències de cada pagament fraccionat. Quan es concedeix un ajornament es lliuren a més els quadres d’amortització del deute on s’especifica clarament els terminis d’amortització, la quantitat a abonar en cadascun d’ells i les dates de venciments. Sempre es podrà liquidar anticipadament l’ajornament si les circumstàncies econòmiques milloren.

¿Em cobraran interessos?

Sí, l’interès legal dels diners. Es fixa anualment. Aquest percentatge es calcula sobre el total del deute ajornat, que pot incloure al seu torn els recàrrecs i interessos que no es van pagar abans de demanar l’ajornament.

¿I si al final no ho pot pagar?

L’ajornament s’incompleix si es deixa de pagar algun dels terminis d’amortització acordats, però també si incorre en l’impagament de deutes posteriors. És a dir, s’ha d’ingressar els venciments de l’ajornament però també ha de seguir pagant en termini, per exemple, la seva cotització com a autònom o la dels seus treballadors com a empresari. Si s’incompleix l’ajornament prosseguirà, sense més tràmit, el procediment de constrenyiment que s’hagués iniciat abans de la concessió. Es dictarà així mateix sense més tràmit providència de constrenyiment per aquell deute que no hagués estat ja reclamada, amb el seu corresponent recàrrec.

Per a més informació pot contactar amb nosaltres a infodret@infodret.cat

0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada