¿Puc perdre la pensió de viudetat si em torno a casar?

El dret a pensió de viduïtat s’extingeix quan el beneficiari contreu matrimoni o constitueix una parella de fet, per la qual cosa el cònjuge supervivent d’una parella divorciada perd els seus drets a la pensió de viudetat si no han passat cinc anys des de la constitució de la parella de fet o poden demostrar a través d’un certificat d’empadronament que ha existit una convivència fins a aquest mateix període de temps.

Es considera parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal, per els qui, no trobant-se impedits per contreure matrimoni, no tinguin vincle matrimonial amb una altra persona i acreditin, mitjançant el corresponent certificat d’empadronament, una convivència estable i notòria amb caràcter immediat a la defunció del causant i amb una durada ininterrompuda no inferior a cinc anys.

L’existència de parella de fet s’acredita mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o amb document públic en el qual consti la constitució de la parella.

Tant la inscripció com la formalització del document públic hauran d’haver-se produït amb una antelació mínima de dos anys pel que fa a la data de la defunció del causant.

Si, havent intervingut divorci, existissin diversos beneficiaris amb dret a pensió, aquesta serà reconeguda en quantia proporcional al temps viscut per cadascun d’ells amb el causant, garantint-se, en tot cas, el 40 per cent a favor del cònjuge supervivent o, si escau, del que, sense ser cònjuge, convisqués amb el mort al moment de l’òbit i resultés beneficiari de la pensió de viduïtat.

Tenen dret a la pensió de viudetat les dones que, àdhuc no sent creditores de pensió compensatòria, poguessin acreditar que eren víctimes de violència de gènere al moment de la separació judicial o el divorci mitjançant sentència ferma, o arxiu de la causa per extinció de la responsabilitat penal per defunció.

Si no s’hagués dictat sentència en un d’aquests casos, servirà l’ordre de protecció dictada al seu favor o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis de violència de gènere, així com per qualsevol altre mitjà de prova admès en Dret.

Per a més informació posi’s en contacte amb nosaltres en infodret@infodret.cat

0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada