Servei de gestoria

¿Quan passa a ser indefinit un contracte temporal?

Segons el Tribunal Suprem en una sentència de 12 de març de 2014, si en un termini de 30 mesos el treballador hagués estat contractat durant més de 24 mesos en la mateixa empresa amb dos o més contractes temporals, aquest es converteix en un treballador fixe tal i com estableix l’article 15.5 de l’Estatut dels Treballadors en la redacció donada per la Llei 43/2006.

El període establert en la sentència també serà d’aplicació en contractes amb o sense solució de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant 2 o més contractes temporals, sigui directament o a través de la seva posada a disposició per empreses de treball temporal (ETT), amb les mateixes o diferents modalitats contractuals de durada determinada, adquiriran la condició de treballadors fixos.


És interessant considerar el detall de la normativa, per saber en quins supòsits és d’aplicació:


• Si el treballador en qüestió està contractat a través d’una empresa de treball temporal, també es considerarà indefinit quan porti més de 24 mesos treballant, en un període de 30.


• Encara que el treballador hagi ocupat diferents llocs de treball a l’empresa durant els 24 mesos, també passaria a ser indefinit.


• En el cas de successió o subrogació empresarial, també serà d’aplicació la norma general.

Període de suspensió.


La norma que fa fixos als treballadors temporals amb dos o més contractes consecutius ha estat suspesa durant el període comprès entre el 31 d’agost de 2011 i el 31 de desembre de 2012. És a dir, és com si aquest període no hagués existit a efectes del còmput dels 24 mesos dins el període de 30.


D’altra banda, hi ha una sèrie de contractes que es consideren no computables a l’hora de sumar els 24 mesos exigits perquè un treballador passi de temporal a indefinit.


Són els següents:


• Els contractes formatius.


• Els contractes de relleu.


• Els contractes d’interinitat.


• Els contractes temporals en el marc de programes públics d’ocupació o formació.


• Els contractes utilitzats per empreses d’inserció.

Tampoc s’ha d’incloure en el còmput de termini el transcorregut entre el 31 d’agost de 2011 i el 31 de desembre de 2012, el període en què es va suspendre aquesta normativa, segons una sentència del Tribunal Suprem.

Altres formes de convertir un contracte en fix.

A més de la contractació indefinida després de diversos contractes temporals, el treballador tindrà la condició de fix en l’empresa quan:

No sigui donat d’alta a la Seguretat Social en temps i forma corresponent, segons s’hagi fixat o no període de prova.

S’hagi fet un contracte temporal en frau de llei, perquè el contracte no tingués en realitat la naturalesa de temporal.

Cal tenir en compte que el contracte formatiu, el de relleu i la interinitat no es converteixen en indefinits un cop passat el termini i les seves pròrrogues, llevat els que es celebren durant més temps de l’estipulat o en frau.

0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada