¿Quan prescriuen les sancions d’un treballador?

Les infraccions i incompliments pels quals és possible sancionar a un treballador en el marc de la relació laboral, es classifiquen com a faltes lleus, greus i faltes molt greus, corresponent per a cadascuna d’elles la sanció que s’hagi estipulat en el conveni col·lectiu corresponent.

En principi totes les amonestacions han de comunicar-se per escrit, si bé la llei permet que les faltes lleus poden ser notificades verbalment però sol ser desaconsejable ja que en la pràctica i per poder tenir proves en cas de conflicte, totes les empreses solen fer comunicacions per escrit.

Ara bé, aquestes sancions té un termini determinat per aplicar-se per part de l’empresa, sent:

  • Per a les faltes lleus de 10 dies.
  • En el cas de les faltes greus prescriuran als 20 dies.
  • Quan es tracti d’una falta molt greu aquest termini s’estén fins als 60 dies.

Aquests terminis comencen el seu càlcul des de la data en què l’empresa té coneixement de la comissió de la infracció, i en tot cas, totes prescriuen en un termini de 6 mesos des que es van cometre. Com es detalla en l’article 60.2 del Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Encara que cal tenir en compte, per al còmput d’aquest últim termini de 6 mesos, un detall, i és que quan l’empresa no té coneixement de la falta comesa pel treballador fins que es no produeix una recerca, auditoria o circumstància similar per la qual es descobreix l’incompliment del treballador, per haver-ho comès aquell de tal forma que va quedar ocult al coneixement de l’empresa; en aquest cas, quan hi ha ocultació, el termini de 6 mesos de prescripció comença a explicar-se quan l’empresa descobreix la falta.

cal recordar que en cap suposat l’empresa pot imposar sancions que suposin al treballador la condemna de pagar una multa econòmica. Tampoc es podrà aprofitar la sanció per descomptar-li dies de vacances o reduir la jornada de descans.

Per a més informació posi’s en contacte amb nosaltres en infodret@infodret.cat

0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada