¿Què he de fer si l’empresa m’acomiada i em falten quantitats salarials a cobrar?

En primer lloc cal precisar que l’acomiadament ha de comunicar-se per escrit al treballador, fent constar la causa o fets que ho motiven i la data d’efectes.

Aquesta comunicació s’acompanyarà de la proposta del document de liquidació de les quantitats degudes (quitança) i, en cas que es tracti d’acomiadament per causes objectives, deurà a més posar-se a la disposició del treballador la indemnització corresponent.

Mentre no es lliuri la carta d’acomiadament el treballador ha d’acudir al seu lloc de treball perquè l’empresa no pugui al•legar abandó del lloc de treball.

La decisió de l’empresari ha de ser impugnada davant el Jutjat social, previ intent de conciliació, mitjançant la presentació de l’oportuna demanda. En el cas que l’empresa impedeixi per la força l’entrada al centre de treball, el treballador ha de presentar igualment la corresponent demanda davant la Jurisdicció social per acomiadament (es considera un acomiadament de fet).

En la demanda, a més d’instar la declaració d’improcedència (o nul•litat) de l’acomiadament, haurà de reclamar TOTES les quantitats salarials degudes (salari basi, complements, pagues extraordinàries, hores extraordinàries, etc.).

Si el treballador ha estat sense donar d’alta en la Seguretat Social durant algun període de la relació laboral, haurà de fer-ho constar també en la demanda perquè aquest període pugui ser-li reconegut per sentència. En tal cas, la sentència l’haurà d’aportar després a la Inspecció de Treball perquè procedeixi a liquidar les quotes a la Seguretat Social corresponents.

La demanda davant la Jurisdicció Social ha d’interposar-se en el termini de 20 dies hàbils següents a aquell en què s’hagués produït l’acomiadament (la data que consti en la carta o la data en què de fet s’ha produït quan no s’ha comunicat per escrit).

Sense perjudici de tot l’anterior, també podrà presentar denúncia davant la Inspecció de Treball perquè es duguin a terme les actuacions oportunes per investigar si alguna acció de l’empresa pot ser constitutiva d’infracció administrativa.

Per a més informació, restem a la seva disposició a infodret@infodret.cat

0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada