¿Quines conseqüències té no pagar la quota d’Autònom a la Seguretat Social?

Transcorregut el termini reglamentari establert per al pagament de les quotes a la Seguretat Social sense ingrés de les mateixes i sense perjudici de les especialitats previstes per als ajornaments, es reportaran els següents recàrrecs:

Recàrrecs:

Recàrrec del 20% del deute, si s’abonessin les quotes degudes després del venciment del termini reglamentari.

Interessos de demora:

Els interessos de demora es reportaran a partir de l’endemà al del venciment del termini reglamentari d’ingrés de les quotes, si bé seran exigibles una vegada transcorreguts quinze dies des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l’inici del procediment de deducció, sense que s’hagi abonat el deute.

Així mateix, seran exigibles aquests interessos quan no s’hagués abonat l’import del deute en el termini fixat en les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o actes de liquidació, si l’execució d’aquestes resolucions anés suspesa en els tràmits del recurs contenciós-administratiu que contra elles s’hagués interposat.

Els interessos de demora exigibles seran els que hagi reportat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d’ingrés i els que hagi reportat, a més, el recàrrec aplicable al moment del pagament, des de la data en què, segons l’apartat anterior, siguin exigibles.

El tipus d’interès de demora serà l’interès legal dels diners vigents a cada moment del període de meritació, incrementat en un 25 per cent, tret que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat estableixi un de diferent. Per a l’any 2015 el 4,375%.

Per a més informació pot posar-se en contacte amb nosaltres a infodret@infodret.cat

0 respostes

Deixa una resposta

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada