Contacti ara i resoldrem les seves dubtes.

Contacte Infodret

Dret Fiscal i Tributari

El departament Fiscal de Infodret ofereix un servei integral d’assessorament permanent o específic en matèria tributària nacional i internacional a empreses, grups familiars i persones físiques.

Les diferents àrees en l’àmbit fiscal requereixen un elevat grau de coneixement i especialització. Per això, l’equip que compon el departament de dret fiscal i tributari té una àmplia experiència en diferents matèries que afecten als clients en la seva pràctica diària.

Entre d’altres els nostres serveis són:

  • Planificació fiscal d’operacions nacionals i internacionals.
  • Reestructuracions empresarials.
  • Operacions vinculades i preus de transferència.
  • Empresa familiar i grans patrimonis.
  • Impost de societats i aspectes fiscals del Pla General Comptable.
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
  • Impost sobre el Valor Afegit i impostos indirectes.
  • Auditoria fiscal.
  • Procediment en via administrativa i contenciós-administratiu.