Contacti ara i resoldrem les seves dubtes.

Contacte Infodret

Gestoria

A l’àrea de gestoria de Infodret confeccionem i supervisem la comptabilitat de les empreses, societats o professionals autònoms. A més els nostres professionals proporcionen l’assessorament i la planificació més adequada per reduir l’impacte o tractament fiscal de les seves operacions dins del marc legal vigent, anticipant qualsevol solució perquè sigui la més idònia.

Entre uns altres els nostres serveis són:

  • Assessorament comptable.
  • Confecció i presentació d’impostos (IVA, IRPF, Impost de societats, etc.).
    Creació d’empreses .
  • Comptabilitats per a societats i empresaris.
  • Confecció i presentació de llibres oficials de comptabilitat.
  • Registre de factures emeses i rebudes.
  • Formulació de comptes anuals.