Contacti ara i resoldrem les seves dubtes.

Contacte Infodret

Dret Mercantil

El nostre Departament de dret mercantil ofereix als empreses un complet assessorament en els diversos camps d’aquesta branca no només en dret substantiu sinó també en la seva defensa davant els tribunals.

Serveis que oferim:

 • Estudi i anàlisi de quin és la millor estructura mercantil i d’administració, que s’adapti a les necessitats del client.
 • Assessorament, preparació i tramitació d’escriptures.
 • Constitució de Societats (SA, SL, etc..) i redacció i confecció d’Estatuts adaptats a la normativa vigent.
 • Ampliació i reducció de Capital Social.
 • Compravenda de participacions socials o accions.
 • Reelecció i Nomenament de càrrecs.
 • Apoderament i revocació de poders.
 • Modificació d’Estatuts (fusions, adquisició, transformació de la societat, canvis de domicili, objecte social, etc..)
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Tramitació d’escriptures i liquidació dels corresponents impostos.
 • Presentació d’escriptures en els registres mercantils o de la propietat.
 • Revisió i redacció de contractes mercantils: comissió, mandat, dipòsit, préstecs, compravenda, permuta, transport, assegurances, etc.
 • Assumptes relacionats amb documents de pagament: xecs, lletres, avals, etc.
 • Suport i assessorament en concurs de creditors.
 • En cas de requeriment per part de l’Administració, diligència en la tramitació de l’expedient per buscar el millor resultat per al contribuent.